Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Wersja graficzna

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 
  • Nieodpłatne przekazanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 40 ust. 1 Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dn.22.12.2010 r. tj.:
    jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym lub gospodarstwom pomocniczym.
  • Darowizna zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego może zostać dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 41 ust.1 Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dn.22.12.2010 r. tj.:
    zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kulturalnym, instytucjom finansowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związków sportowych, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli składniki te mogą być wykorzystywane przy realizacji ich zadań statutowych.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Delegtury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie , powinien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki;
2) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
3) wskazanie składnika, o który występuje jednostka.
Do wniosku, jednostka występująca o przekazanie lub darowiznę, załącza odpis statutu.

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Paweł Dłutek (2012-01-02 12:38:48)
Modyfikujący:
Paweł Dłutek (2012-07-27 12:28:45)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie