Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna, zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r.

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59