Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, zarządzone na dzień 28 lutego 2016 r.

  

W dniu 15 grudnia 2015 r. grupa mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego złożyła

Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

o odwołanie Burmistrza Jacka Kowalskiego

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59