Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Delegtury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie , powinien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki;
2) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
3) wskazanie składnika, o który występuje jednostka.
Do wniosku, jednostka występująca o przekazanie lub darowiznę, załącza odpis statutu.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59