Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów w sprawie odwołania organów stanowiących gmin przed upływem kadencji

Zestawienie wyborów od 2003 roku                                  

 
 Wybory przeprowadzone w roku 2003

Lp.

Data wyborów

Nazwa rady

Nr okręgu wyborczego

Wybory (rodzaj)

1

23-02-2003

Rada Gminy Kołbiel

6

uzupełniające

2

23-02-2003

Rada Gminy Prażmów

1

uzupełniające

3

2-03-2003

Rada Miejska w Błoniu

7

uzupełniające

4

2-03-2003

Rada Miejska w Radzyminie

13

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie