Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 22 lipca 2013 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 11 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 11 komitetów wyborczych.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-11 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

                              Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Wykaz załączników

Komitety wyborcze partii politycznych:

      1.       Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
      2.       Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy
      3.       Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
      4.       Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
      5.       Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
      6.       Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
      7.       Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Komitety wyborcze wyborców:

      8.       Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej
      9.       Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza
    10.       Komitet Wyborczy Wyborców Kochających Śląsk
    11.       Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Masłowskiego[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Zbigniew Jabłoński (2013-08-06 09:20:38)
Modyfikujący:
Paweł Dłutek (2014-12-05 09:35:54)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie