Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie terminu i miejsca składania sprawozdań finansowych oraz wzory sprawozdań

 

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE

z dnia 12 listopada 2014 r.

            w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępnienia do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych
o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r.

Zgodnie  z  art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję:

  1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (w przypadku II tury wyborów 3 miesięczny termin liczony jest od daty przeprowadzenia II tury wyborów).
  2. Sprawozdanie finansowe komitetu przedkłada się Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie według wzorów określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów : z dnia 19 września 2011 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 1173) w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz  z dnia 19 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 280) w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta .
  3. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego).
  4. Złożone sprawozdania finansowe, na wniosek zainteresowanych podmiotów o których mowa w art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego będą udostępniane do wglądu  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, wejście B, pok. 42.
  5. Sprawozdania finansowe można przesłać pocztą na adres: Komisarz Wyborczy w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub składać bezpośrednio w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie pok. 42.

Komisarz Wyborczy

w Warszawie

/-/ Dorota Tyrała

 

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Paweł Dłutek (2014-11-27 15:46:59)
Modyfikujący:
Paweł Dłutek (2015-09-06 13:59:19)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie