Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Jesteś tu

Strona główna » Archiwum

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

   

Informacje ogólne

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą zostać na dzień 16 listopada 2014 r.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin.

Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy może wykonywać czynności związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

Utworzenie okręgów wyborczych na obszarze każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem właściwej rady - odpowienio gminy, miasta powiatu oraz sejmiku województwa. Tekstów podjętych uchwał w sprawie podziału na okręgi wyborcze należy szukać na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządowych.

 Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy

Załącznik do Zarządzenia Nr 93 Wojewody Mazowieckiego

Wzory dokumentów

Komitet Dokumenty
stowarzyszenia / organizacji zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
zawiadomienie o utworzeniu komitetu
oświadczenie pełnomocnika wyborczego
oświadczenie pełnomocnika finansowego
wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie, do rady m. st. Warszawy, do rad(y) dzielnic(y) m. st. Warszawy
zawiadomienie o utworzeniu komitetu
oświadczenie o utworzeniu komitetu
oświadczenie pełnomocnika wyborczego
oświadczenie pełnomocnika finansowego
wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu (podpisy poparcia co najmniej 20 obywateli)
wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie nie będącej miastem na prawach powiatu
zawiadomienie o utworzeniu komitetu
oświadczenie o utworzeniu komitetu
oświadczenie pełnomocnika wyborczego
Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej

Tworzenie komitetów wyborczych

Zgłaszanie kandydatów

Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Paweł Dłutek (2014-07-04 13:03:37)
Modyfikujący:
Paweł Dłutek (2014-11-25 15:33:52)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie